ETSI

Mitkä ovat verotarkastukset

Federal Tax Service on jotenkinseurata verolain mukaisten säännösten täytäntöönpanoa. Valvontatoimenpiteinä ne käyttävät asianmukaisia ​​tarkastuksia. Tällä hetkellä tärkeimmät verotarkastukset ovat cameral ja on-site. On kuitenkin mukana lajeja. Harkitse kaikki yksityiskohdat.

Cameral ja poistuminen - tärkeimmät verotarkastukset

Ensimmäinen pidetään verotoimistossa ilmanlähdetään verovelvolliselle ja nimitetään ilman erityistä järjestystä. Tällaisten valvontatoimenpiteiden toteuttamisessa otetaan huomioon verovelvollisen toimittamat materiaalit, nimittäin:

- veroilmoituksia tai laskelmia;

- muut asiakirjat.

Mutta sitten, jos tarkastajilla onvoi seurata epäilyksiä veronkierrosta. Ensinnäkin he voivat alkaa etsiä tietoja muista lähteistä, tehdä vastavalmistuksia jne. Toiseksi he todennäköisemmin vaativat ensisijaisia ​​asiakirjoja kiinnostuksen kohteena olevista toimista. On sanottava, että verotuksen asiantuntijoiden oikeudet ovat hyvin rajalliset: näiden materiaalien valikoima on melko kapea.

Pahinta, mitä he voivat tehdä tässä tapauksessa on suorittaa muita verotarkastuksia, joista puhuu hieman myöhemmin.

Kenttätarkastus on paljon vaikeampaa jaorganisatorinen ja oikeudellinen osa. Viime aikoina tätä aluetta on muutettu verolakiin, ja vastaaviin lukuihin lisättiin useita uusia artikkeleita kerralla.

Ulkoilutapahtumien monimutkaisuutta todistaa myös se, että erityisiä verotarkastuksia on olemassa. Ne jaetaan seuraavasti:

- kiireellisyys - suunnitelluista ja suunnittelemattomista:

- aiheesta - monimutkainen ja valikoiva;

- operatiiviseen suuntaan - ohjaukseen ja laskuriin.

Miten he eroavat toisistaan?

Tiettyjen tyyppien ominaisuudet:

1. Alustavan tarkistuksen alku tunnetaan etukäteen Siksi sillä on tällainen nimi. Lisäksi tieto kohteesta ja päivämäärästä ennen tapahtumaa on kaikkien asianosaisten, myös verovelvollisen, käytettävissä. Yleensä tällaisissa tapauksissa tutkitaan erittäin monenlaisia ​​kysymyksiä, se toteutetaan pitkällä ja huolellisesti.

2. Verotarkastusta ei voi myöskään suunnitella. Tällainen hätäuloskäynti on seurausta desk-tilintarkastuksen aikana havaitusta rikkomuksesta tai sivulta tulevan signaalin seurauksena. Tietenkin lain mukaan tällainen menettely edellyttää syyttäjän toimiston lupaa. Tarkastajilla on kuitenkin aina kohtuulliset perustelut sen saamiseksi.

3. Verotarkastuksia on monimutkaisia, kun eläkerahaston tai muiden osastojen kollegoita pyydetään osallistumaan valvontatoimiin. Totta, he tarkistavat yhdessä, ja rikkomukset laaditaan erikseen. Nyt tällaista yhteistyötä ei kuitenkaan käytännössä harjoiteta osastojen etujen välisen eron vuoksi.

4. Näytteenottotarkastukset merkitsevät sen sijaan hyvin kapean kysymyksen tutkimista. Niitä pidetään myös useimmiten silloin, kun veroviranomaiset saavat kielteisiä signaaleja.

5. Toiminnan laajuus sisältää valvontatarkastukset, jotka ovat analyysi aikaisemmin annettujen ohjeiden täytäntöönpanosta.

6. Lopuksi vastavaatimukset ovat tarpeen vastapuolten antamien asiakirjojen aitouden selvittämiseksi. Veron käyttämisessä on yleistä.

Tämän seurauksena on selvää, että valvonta varojaVerotoimisto on laaja. Veronmaksajien on kuitenkin syytä jättää verotarkastukset ja niiden tyypit huomiotta. Tämä on yleistä tietämystä. FTS auttaa tässä: sen virallisella verkkosivustolla on julkaistu indikaattoreita liikemiehen toiminnasta, joka voi varoittaa veripalvelutyöntekijöitä.

  • arviointi: